Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Στιγμές πριν τον γάμο

ρύζια - πόλεμος

ο πρώτος χορός